Microsoft licentiebeheer

Brief ontvangen van Microsoft of de BSA?
Weet u niet zeker of u over de juiste licenties beschikt?


Licentiebeheer of Software Asset Management is vaak een tijdrovende en geldverslindende zaak. Zo is de Microsoft licentiestructuur onnodig gecompliceerd en is het niet duidelijk of alle gebruikte licenties legaal zijn. Door onjuist gebruik van licenties is het mogelijk dat u onnodig veel geld uitgeeft of dat u zelfs een boete van de BSA kunt krijgen wegens illegaal gebruik van software.

Onze gecertificeerde Microsoft licentiespecialist kan u helpen bij de opzet en implementatie van Software Asset Management.

In vijf stappen naar juist en volledig licentiebeheer.

Stap 1: Software inventarisatie

Het uitvoeren van een software-inventarisatie is de eerste stap om te weten hoe uw organisatie er voor staat.

Stap 2: Software en licenties controleren

Vergelijk de gevonden software met de aanwezige licenties en leg deze vast.

Stap 3: Beleid en procedures bepalen

Goed beleid en procedures voor softwaregebruik en licentie-aanschaf kunnen in de toekomst een hoop problemen voorkomen.

Stap 4: Licentiebeheer-plan opstellen

De laatste stap in het proces is het opstellen van een plan voor de toekomst. U legt vast wie er verantwoordelijk is voor de aanschaf en verdeling van de licenties. Hoe de licenties geregistreerd worden en met welke frequentie er opnieuw geinventariseerd wordt.

Stap 5: Ontwoekeren en aanschaf van licenties

In veel organisaties is in de loop der tijd een wildgroei van software ontstaan. Nadat de controle van stap 2 is uitgevoerd is duidelijk welke licenties er aanwezig zijn en welke er aangeschaft dienen te worden. Dit is ook een goed moment om een eventuele standaardisatie in te voeren.

Voordelen Software Asset Management

  • Krijg grip op de kosten en risico's
  • Optimaliseer uw infrastructuur
  • Leg een fundament voor de toekomst
  • Een effectief SAM-proces verhoogt de efficiency en de winstgevendheid van uw onderneming
  • Proactief licentiebeheer kan resulteren in besparingen van 50% of meer


Meer weten over licentiebeheer? Bel 0488-745055 of stuur een E-Mail